Kā grāmatot mežaudzes ir vispareizāk? Vai tās jāgrāmato kā pamatlīdzekļi (PL)? Ja jā, vai katrai mežaudzei ir jāatver sava PL kartiņa? Šādi dažādi jautājumi par mežaudzēm joprojām nav skaidri daudziem grāmatvežiem, jo nav līdz galam saprotams, kā ar tām rīkoties. Noskaidrosim!

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu (GPL) bilancē dzīvnieki un augi tiek iedalīti šādās grupās:

  • ilgtermiņa ieguldījumi, pamatlīdzekļi – dzīvnieki un augi (darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi, bioloģiskie aktīvi);
  • apgrozāmie līdzekļi, krājumi – dzīvnieki un augi (darba vai produktīvie dzīvnieki un viengadīgie stādījumi, bioloģiskie aktīvi).

PL sastāvā ietilpstošie bioloģiskie aktīvi ir dzīvnieki vai augi, kurus sabiedrība tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus.

Jāievēro, ka lauksaimniecība (41.starptautiskais grāmatvedības standarts "Lauksaimniecība") ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita pamatdarbība, kas ietver dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārveides – to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanas procesa – pārvaldību.