SIA "A" vēlas iegādāties pamatlīdzekli no SIA "B". SIA "B" izraksta avansa rēķinu par pamatlīdzekļa cenu – 81 000 eiro. SIA "A" samaksā 10 000 eiro, pārējo apmaksā attīstības finanšu institūts “Altum” uz aizdevuma līguma pamata, kas piešķirts šīs iekārtas iegādei, un tas vēlāk tiek atspoguļots rēķinā. Saskaņā ar noslēgto līgumu “Altum” ir aizdevējs un SIA “A” – aizņēmējs. Grāmatvedības uzskaitē SIA "A" palikusi parādā SIA "B" atlikušo summu (71 000 eiro), bet pēc rēķina sanāk, ka viss ir apmaksāts, jo “Altum” samaksāja pārējo summu. Kā šo darījumu pareizi iegrāmatot?