Kā pareizi uzņēmuma grāmatvedībā atspoguļot preču iegādi un apmaksu, kas veikta, izmatojot e-bay un PayPal?