Kā grāmatot saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 93.panta 4.daļas 1.punktu atskaitīto priekšnodokli par precēm, kas iegādātas pirms personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā? Vai var veikt šādu grāmatojumu:

  • D Norēķini par PVN,
  • K Ieņēmumi;

vai

  • D Norēķini par PVN,
  • K Izdevumi?

Vai pareizi saprotu, ka priekšnodokli nevar grāmatot kredītā kontā "Krājumi", jo tiek piemērota periodiskā krājumu inventarizācijas metode?