Labdien! Uzņēmums 2009. gadā noslēdzis telpu nomas līgumu, saskaņā ar kuru tiek iemaksāta drošības nauda 400 EUR. 2016. gada jūlijā telpu nomas līgums tiek lauzts. Kā pareizi veikt savstarpējo darījumu ieskaitu par saņemto drošības naudu un neapmaksātajiem rēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem (telpu nomu)?