SIA tiesas ceļā atgūst pircēja parādu par piegādātu, bet neapmaksātu preci. Saskaņā ar tiesas spriedumu parādniekam jāatmaksā pamatparāds un jākompensē tiesāšanās izdevumi 4115 eiro apmērā, kas ietver valsts nodevu 2300 eiro, juridiskos pakalpojumus 1500 eiro un pievienotās vērtības nodokli (PVN) 315 eiro. Kā grāmatot šos izdevumus pēc tiesas sprieduma saņemšanas? Vai par juridiskajiem pakalpojumiem drīkst atskaitīt PVN priekšnodokli?