Vēlos uzdot jautājumu par veselības apdrošināšanas polisēm darbiniekiem, par kurām maksā darba devējs. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar apdrošinātāju, ir noteikts maksājumu grafiks – 4 reizes gada laikā. Polises darbības laiks ir 1 gads, sākuma datums ir 01.09.2013. Rēķins izrakstīts 30.08.2013. par pilnu summu, piemēram, Ls 10 000. Apmaksas kārtība rēķinā ir noteikta saskaņā ar grafiku: 13.09.2013. – Ls 2500, 13.12.2013. – Ls 2500, 13.03.2014. – Ls 2500, 13.06.2014. – Ls 2500.

Vai, saņemot šo rēķinu, nākamo periodu izdevumos ir jāgrāmato visa rēķina summa (Ls 10 000), ja maksājums tiks veikts saskaņā ar grafiku? Vai arī pēdējie 2 maksājumi, kas ir par 2014.gadu un tiks maksāti 2014.gadā, jāgrāmato zembilancē kā saņemtais, bet nesamaksātais avansa rēķins?