Inventarizācijas rezultātā konstatēts liels pamatlīdzekļu iztrūkums – 25 gab. par kopējo summu 30 000 eiro. Līdz šīm inventarizācija netika veikta, un vadība šo procesu nekontrolēja. Nav nekādu aktu, un arī policijā neviens nav vērsies. Kā norakstīt šos pamatlīdzekļus? Kādi nodokļi būs jāmaksā? Kā to atspoguļot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā?