Mikrouzņēmuma īpašnieks pats ir arī tā darbinieks. Viņam darba līgumā ir noteikta darba samaksa 720 eiro mēnesī, taču apgrozījums dažos mēnešos nav tik liels, lai izmaksātu algu pilnā apmērā. Vai šajā gadījumā veidojas saistības kontā “Norēķini par darba algu”?