Uzņēmums “A” iegādājas 100% visas uzņēmuma “B” daļas. Uzņēmuma “B” pamatkapitāls ir 5000 eiro, bet daļu pārdošanas līguma cena ir 15 000 eiro. Kā šo darījumu savā grāmatvedībā atspoguļot uzņēmumam “A” (pircējs)? Vai ir kā īpaši jānodala/jāgrāmato 10 000 eiro (starpība starp reāli samaksāto naudu un uzņēmuma “B” pamatkapitālu) vai arī visi 15 000 eiro būs līdzdalība meitas uzņēmuma pamatkapitālā?