Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" (MK noteikumi Nr.584) 6.punktā noteikts, ka uzņēmums atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu no personas saņemto samaksu skaidrā naudā reģistrē kases aparātā, kases sistēmā vai specializētajā ierīcē vai iekārtā (kases aparāts) un par darbdienas laikā saņemto un iemaksāšanai uzņēmuma kasē paredzēto skaidrās naudas summu sagatavo 1 kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru iemaksā naudu kasē un izdara ierakstu kases grāmatā. Šo kases ieņēmumu orderi sagatavo, pamatojoties uz kases aparāta žurnāla datiem.

Ja kases aprāts un uzņēmuma kase atrodas vienā telpā, šīs prasības izpilde problēmas nerada, bet kā rīkoties, ja kases aparāti ir izvietoti dažādās vietās Latvijā un naudu no tiem uzņēmuma vadītājs izņem, piemēram, reizi nedēļā? Kā rīkoties, ja naudu no kases aparātiem struktūrvienības atbildīgā persona reizi nedēļā iemaksā bankomātā vai bankā?

Tāpat MK noteikumos Nr.584 paredzēts par katras darbdienas kases aparāta ieņēmumiem sagatavot 1 ieņēmumu orderi. Kā rīkoties, ja faktiski nauda galvenajā kasē vai nu ienāk ar nokavēšanos (rezultātā, sagatavojot šādu orderi, galvenajā kasē nesakrīt faktiskais naudas atlikums) vai arī neienāk vispār (ja to nedēļas beigās iemaksā bankomātā)? Kādi ir šīs problēmas risinājumi?