No šī gada 1.janvāra stājušies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Likums), ieviešot jaunu kārtību autoratlīdzību izmaksātājiem – turpmāk valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā jāpiemēro arī autoratlīdzībām. Kā šīs izmaiņas ietekmēs darba devēju ziņojumus?

01.01.2018. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Noteikumi), kas veikti, lai Noteikumus precizētu atbilstoši Likumā veiktajām izmaiņām.