Jautājums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju. Ja kapitālsabiedrībai ir izveidojušies debitori, no kuriem vairs nav iespējama parādu piedziņa, kā tos izslēgt? Vienkārši norakstīt izdevumos? Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija netiek iesniegta, tāpēc nepastāv nodokļa korekcijas iespēja.