Uzņēmumam ir debitoru parādi no 2007.gada. Grāmatvedībā ir izveidoti uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem ar šādu grāmatojumu:

  • D 7xxx Bezcerīgie parādi,
  • K 4320 Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem.

Gadā, kad izveidoja šos uzkrājumus, tika veikts ieraksts uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā – apliekamā ienākuma palielināšana – nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājuma summa, kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā, un bezcerīgo parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās.

Pārbaudot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datus, secināts, ka debitori ir likvidēti vai arī par tiem nav ieraksta. Tāpat nav veikti nekādi pasākumi, lai šos parādus atgūtu. Kā rīkoties, lai parādus norakstītu no uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem?