Uzņēmumam ir parādnieki - privātpersonas no 2007.gada. Grāmatvedībā ir izveidots uzkrājums šaubīgajiem debitoriem:

  • D 7xxx Bezcerīgie parādi;
  • K 4320 Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem.

Attiecīgajā gadā, kad tika izveidots uzkrājums, veikts ieraksts uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā - apliekamā ienākuma palielināšana / nedrošiem parādiem paredzēto speciālo uzkrājumu palielinājumu summa, kas izveidota un atspoguļota grāmatvedībā, un bezcerīgo parādu summa, kas tieši iekļauta izmaksās. Uzņēmums nav veicis nekādus pasākumus, lai šos parādus atgūtu. Kā rīkoties, lai debitorus norakstītu no uzkrājumiem?

Esmu iepazinusies ar Ievas Liepiņas rakstu “Kā norakstīt uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem?” (“iFinanses”, 05.01.2018.), bet saprotu, ka tas vairāk attiecās uz juridiskām personām - debitoriem, bet mūsu debitori ir fiziskās personas.