Esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) 5. panta 2. daļā minētajiem mikrosabiedrības kritērijiem. Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 755 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” (MK noteikumi Nr. 755) 165. punktam uz 2018. gada 31. decembri neaprēķinām uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem. Bilancē un gada pārskatos ir šo uzkrājumu summas atlikums. Darbinieki regulāri dodas atvaļinājumos. 2020. gadā uzkrājuma summa neizmantotajiem atvaļinājumiem ir 3960,50 eiro, savukārt bilances aktīvu summa provizoriski 114 795 eiro, bet gada rezultāts ir peļņa 3308 eiro apmērā. Kā iegrāmatot un kā atspoguļot gada pārskatā par 2020. gadu šo uzkrājumu summu par neizmantotajiem atvaļinājumiem? 

Vēlos šīs saistības norakstīt. Vai to var darīt pirms 2020. gada pārskata sastādīšanas?