Kādā kārtībā un uz kāda normatīvā akta pamata pašvaldības iestāde var norakstīt komunālo maksājumu parādu mirušām personām, kuras dzīvoja no pašvaldības īrētos dzīvokļos, ja šo personu radinieki (mantinieki) nav zināmi un tās atradās trūcīgo personu statusā? Vienai no minētajām personām parāds krājies no 2002.gada, bet otrai – no 2009.gada.