Uzņēmums noslēdzis līgumu par darbinieka veselības apdrošināšanu uz gadu (janvāris–decembris), un visa apdrošināšanas prēmija 300 EUR ir samaksāta janvārī. 15.jūnijā darbinieks pārtrauc darba attiecības. Viņa bruto darba samaksas kopsumma darba līguma pārtraukšanas gadā ir 10 000 EUR. Katru mēnesi 1/12 daļa apdrošināšanas prēmijas (25 EUR) ir attiecināta uz izmaksām. Tātad par 5,5 nostrādātajiem mēnešiem uz izdevumiem attiecināti 137,50 EUR.