Mūsu uzņēmums ir noslēdzis līgumu par veikala telpu nomu uz 5 gadiem. Līgums paredz 1 gada termiņu, kurā uzņēmumam ir jāmaksā tikai puse no nomas maksas, savukārt pārējos 4 gadus ir jāmaksā standarta nomas maksa. Kādā veidā uzņēmuma grāmatvedībā ir jāuzskaita šī nomas maksa?