Uzņēmums nomā / ir patapinājis pamatlīdzekļus (šujmašīnas) no Eiropas Savienības dalībvalsts juridiskas personas. Latvijā par 684 EUR šujmašīnai ir iegādātas rezerves daļas, bez kurām iekārta nestrādā. Vai grāmatvedībā tās var pieņemt uzskaitē kā pamatlīdzekļus, un vai tām var aprēķināt nolietojumu (vismaz tik ilgi, kamēr šī šujmašīna ir mūsu nomas / patapinājuma objekts un mēs ar to strādājam)? Vai tās ir uzskatāmas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām? Vai šajā gadījumā ir jāievēro kādi specifiski nodokļu aspekti?