Esam grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji un 01.05.2017. noslēdzām sadarbības līgumu ar klientu, kas no 2015.gada nodarbojas ar lietotu transportlīdzekļu tirdzniecību. Transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmuma vadītāja izsniegtajos iepriekšējo periodu dokumentos veiktā grāmatvedības uzskaite būtiski atšķiras no tās, ko izmantojam, jau ilgstoši sadarbojoties ar 2 citiem transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumiem. Iepriekšējā uzņēmuma grāmatveža veiktajā transportlīdzekļu tirdzniecības uzskaitē:

  • nav transportlīdzekļu iegādes dokumentu;
  • nav transportlīdzekļu pārdošanas dokumentu;
  • ieņēmumos tiek uzskaitīta samaksa par dokumentu noformēšanu auto reģistrēšanai CSDD;
  • līgumā par transportlīdzekļu pieņemšanu tirdzniecībā ir punkts, ka uzņēmums nosaka atlīdzību tikai par dokumentu noformēšanu, bet par auto savstarpēji norēķinās abas fiziskās personas - transportlīdzekļa pārdevējs un pircējs.

Mēs iebildām šādai uzskaitei, jo CSDD aktā par transportlīdzekļa nodošanu tirdzniecībai noteikts: "Cena, ko komersants samaksās transportlīdzekļa īpašniekam: xxx EUR". Tātad uzņēmumam ir pienākums samaksāt pārdevējam par transportlīdzekli un iekasēt naudu no transportlīdzekļa pircēja. Vai es saprotu pareizi? Vai šī uzņēmuma iepriekšējā grāmatveža veiktā transportlīdzekļu tirdzniecības uzskaite ir korekta?