Noslēgts cesijas līgums starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) "A" (cedents – maksātnespējas administrators) un SIA "B" (cesionārs). SIA "B" par 500 eiro pārņem no SIA "A" prasījuma tiesības pret parādnieku SIA "C" par parāda summu 15 000 eiro apmērā. SIA "B" pārskaita 500 eiro SIA "A". Pēc tam SIA "B" un SIA "C" noslēdz vienošanos par atteikuma tiesībām 15 000 eiro parāda piedziņai, ja parādnieks – SIA "C" – samaksās SIA "B" 1000 eiro.

  • Likvidējamās SIA "A" īpašnieks – fiziskā persona Jānis, rezidents, pieder 100% kapitāldaļas.
  • SIA "B" īpašnieki – Jāņa sieva un dēls, katram pieder 50% kapitāldaļas.
  • SIA "C" īpašnieks – fiziskā persona Jānis, rezidents, pieder 100% kapitāldaļas.

Kurā darījuma posmā un kurai pusei rodas pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)? Kā šis darījums būtu jāparāda cesionāra – SIA "B" – grāmatvedībā?