Valsts un pašvaldību organizācijās bieži saskaramies ar situācijām, kurās pārsvarā izdevumi, bet dažreiz arī ieņēmumi ir neatbilstoši klasificēti pēc to ekonomiskās būtības. Vai ieņēmumu un izdevumu ekonomiskā klasifikācija ir nejaušība, vai arī tai ir kāda nozīme?