SIA “A” 2019. gadā iegādājās preces un pakalpojumus no SIA “B”. Abas sabiedrības ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājas. Gada beigās SIA “A” bija parādā SIA “B” 87 eiro – parāds ir apstiprināts ar salīdzināšanas aktu. Kāpēc šī summa netika apmaksāta un netika arī pieprasīta - nav zināms.

Līdz 2020. gada maijam SIA “A” turpināja no SIA “B” iegādāties preces un pakalpojumus, kā arī apmaksāja izrakstītos rēķinus, izņemot parādu 87 eiro apmērā.

Šogad tika nosūtīts salīdzināšanas akts par atlikumiem uz 2020. gada 31. decembrī, bet tas netika parakstīts. Uz e-pastiem neviens neatbild, bet telefoniski uzņēmumu sazvanīt nav iespējams. “Lursoft” datu bāzē ir redzams, ka SIA “B” 2020. gada augustā ir uzsākts maksātnespējas process.

Jautājumi:

  • Vai SIA “A” parādu 87 eiro apmērā var norakstīt ieņēmumos? Vai šī summa ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)? Vai no šīs summas ir jāatmaksā PVN?
  • Ja SIA “B” tiks likvidēta, vai SIA “A”, norakstot minēto summu ieņēmumos, būs jāmaksā UIN un PVN?