2019. gada beigās tika izsludināts jaunā Grāmatvedības likuma projekts, un ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, aizstājot kopš 1993. gada spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību”. Kādas izmaiņas ieviesīs jaunais likums un ar ko tas atšķirsies no iepriekšējā?