Grāmatvedībā, tāpat kā citos uzņēmuma procesos, ir nepieciešama kontrole, lai gūtu pārliecību, ka grāmatvedība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktai kārtībai. Kā organizēt šo kontroli un kurš par to ir atbildīgs?