Uzņēmums ražo pārtikas produktus. Pārstrādājot izejvielas, tiek saražota prece, ko ieber pakās un nodod tirdzniecībā. Daļa gatavās produkcijas no katras partijas tiek nodota degustācijai kvalitātes kontroles nolūkos. Vai kvalitātes kontrolei nododamie preces daudzumi ir uzskatāmi par saimnieciskās darbības izdevumiem? Vai tos ierobežo dabiskā zuduma normas?