Uzņēmums ir saņēmis apdrošināšanas kompensāciju par tiem pircēju līgumiem, kuri radīja uzņēmumam zaudējumus. Kas šajā darījumā jāņem vērā? Vai būtu jāveic kādi nodokļu maksājumi par saņemto kompensāciju?

Apdrošināšanas līgums tika noslēgts starp sabiedrības mātes uzņēmumu un apdrošināšanas kompāniju. Mātes uzņēmums veica meitas uzņēmuma darījuma partneru līgumu apdrošināšanu. Viens no apdrošinātajiem riskiem – ja vadība noslēdz neizdevīgus līgumus, tad apdrošināšana to sedz. Noslēgtā vienošanās ar apdrošināšanas kompāniju paredz, ka apdrošināšanas summa tiek izmaksāta meitas uzņēmumam.