Uzņēmums 2019.gadā iesāka projektēšanas darbus ražošanas korpusa piebūvei. Par tiem tika noslēgts līgums. Par projekta izstrādi, piemērojot reverso  pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību, tika samaksāti kopā 90 000 eiro. Diemžēl projekts tika apturēts, jo uzņēmums uzsāka citu, vērienīgāku projektu citā adresē. Vai grāmatvedībā drīkst sešu mēnešu periodā norakstīt šos 90 000 eiro izmaksās? Vai grāmatvedībā attiecīgā summa jādefinē kā ar saimniecisko darbību saistīti vai nesaistīti izdevumi? Un vai jāveic labojumi PVN deklarācijā?