Meitas uzņēmums izmaksā mātes uzņēmumam aprēķinātās dividendes no nesadalītās peļņas, kas izveidojusies līdz 2017.gada 31.decembrim. Tālāk tās tiek pārskaitītas patiesajiem labuma guvējiem ārzemēs. Kā norādīt saņemtās dividendes mātes uzņēmuma grāmatvedībā?

Atbildē uzzināsi:

  • Kad drīkst uzskaitīt ieņēmumus no dividendēm.
  • Kādā apmērā dalībniekam jāizmaksā dividendes.
  • Kādos gadījumos ārkārtas dividenžu summu norāda peļņas vai zaudējuma aprēķinā par konkrēto gadu.