Kā grāmatot saņemto drošības naudu par telpu nomu?

Atbildē uzzināsi:

  • Kad jāatzīst izmaksas, kas attiecas uz nomas līgumu.
  • Kādam mērķim tiek noteikta drošības nauda.