Kā grāmatot 2023.gada janvārī saņemto rēķinu no revidenta par 2022.gada pārskata revīziju?