Daudzi vai nu bīstas no vārda “kontrole” vai arī attiecas pret to visai vienaldzīgi. Praksē grāmatvedības kontrole ir vajadzīga, lai uzņēmums apzinātos grāmatvedības procesus un varētu gūt pilnvērtīgu priekštatu par ieguvumiem. Tāpat tā dod papildu motivāciju darbiniekiem un vadītājiem.