Uzņēmums iesaistījies ERASMUS projektā. Projekta ietvaros tiek saņemts finansiāls atbalsts. Kā veikt saņemtā finansējuma grāmatojumu? 

Uzņēmumiem, kuriem projektu realizācija nav ikdienas saimnieciskā darbība, jāsāk ar iekšējās kārtības izstrādi grāmatvedības uzskaitei, projekta vadībai un kontroles procedūrām. Ja pamatprincipi ir saprotami, grāmatvedis izstrādā un iesniedz vadībai iekšējos noteikumus apstiprināšanai. Tiem jābūt ērti lietojamiem, un grāmatvedim jāspēj tos efektīvi pielāgot uzņēmuma vajadzībām.