Šā gada 4. martā spēkā stājās Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 145 "Kārtība, kādā uzņēmumi, kuri kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji par ienākumiem no saimnieciskās darbības, sagatavo un iesniedz finanšu pārskatu". Šie noteikumi aizstāj MK noteikumus Nr. 301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem".