Kā grāmatot depozīta maksu, kuru uzņēmums:

  • ir samaksājis, bet nevēlas atgūt;
  • ir samaksājis un vēlas atgūt, nododot tukšo depozīta iepakojumu?

Atbildē uzzināsi;

  • Vai depozīta maksa jāgrāmato kā drošības nauda.
  • Vai depozīta maksas grāmatojumi jāapraksta grāmatvedības politikā.