Kā vienotajā nodokļu kontā grāmatot nodokļu maksājumu par darījuma partneri, kuram ir kavēti nodokļu maksājumi? Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pakalpojuma saņēmējam uzdots maksājumus par saņemto pakalpojumu pārskaitīt valsts budžeta ieņēmuma kontā.