Lūdzu, paskaidrojiet, kā labāk grāmatot izdevumus, kas attiecas uz saņemto grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas atjaunošanai! Plānoju algu izmaksas grāmatot tā, kā parasti, un veikt koriģējošo grāmatojumu:

  • D 8290 Izdevumi, kas segti no Covid-19 granta,
  • K 7210 Darbinieku algas; 7310 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un 7330 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

Nesaprotu, vai citas ikmēneša izmaksas, piemēram, izmaksas par degvielu ir lietderīgi vispirms grāmatot parastajā uzņēmuma kontā "Degvielas izmaksas" un pēc tam koriģēt? Vai arī uzreiz grāmatot kontā 8290? Tas atkarīgs no tā, kā šīs izmaksas būs jāuzrāda gada pārskatā – algas un degviela kopā, savukārt atšifrējumā, cik no tām ir kompensētās izmaksas un cik – uzņēmuma segtās?