Kreditori (apakšuzņēmēji, pakalpojumu veicēji, nesaistītas personas) nepieprasa parādus. Kā norakstīt šādus parādus un kādas būs nodokļu sekas?