Kā pareizi traktortehnikai veikt degvielas atlikuma pārbaudi tvertnē gada slēguma inventarizācijas laikā? Traktortehnika ekspluatācijā ir vēl no 1980. gada. Degvielas atlikuma inventarizāciju nav iespējams veikt, izmantojot pilnas vai tukšas tvertnes principu, jo tehniku izmanto tikai ziemas periodā.