Uzņēmumā par atalgojumu strādā Latvijas nerezidents. Kā paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par nerezidentam izmaksāto ienākumu? Vai paziņojumā jānorāda, piemēram, atvaļinājuma nauda, un komandējuma nauda? Kādi normatīvie akti regulē šī paziņojuma iesniegšanu? Vai ir vēl kaut kas svarīgs, kas uzņēmējam jāzina, nodarbinot nerezidentu?