Mātes uzņēmums visu peļņu atstāj meitas uzņēmumam, kurā peļņa tika konstatēta. Iepriekšējo gadu peļņa tiek novirzīta meitas uzņēmuma attīstībai, un grāmatvedībā tiek izveidotas rezerves. Meitas uzņēmums vēlas nopirkt jaunus pamatlīdzekļus. Man nav skaidri grāmatojumi saistībā ar rezerves izlietojumu. Vai ir vajadzīgs kāds lēmums? Un kādi būtu grāmatojumi?

Peļņas sadale ir uzņēmuma rezervju veidošanas process, lai apmierinātu uzņēmēju (akcionāru) interešu realizāciju. Veicot peļņas sadali, dalībnieki (akcionāri) var lemts par rezervju veidošanu. Viens no galvenajiem peļņas sadales uzdevumiem – saskaņot kārtējās vajadzības ar perspektīvu. Rezerves veido atbilstoši uzņēmuma statūtiem un vadības lēmumam. Rezervju esamība un lielums ir svarīga informācija finanšu pārskatu lietotāju vajadzībām, lai tie varētu pieņemt lēmumus.