Kā pareizi grāmatvedībā uzskaitīt bites, to saražoto medu un iestādītos melleņu krūmus, kuri ražu sāks dot nākamgad? Kādos bilances kontos tos labāk atspoguļot – "Pamatlīdzekļi", "Ilggadējie stādījumi" vai "Bioloģiskie aktīvi"?