Kāda ir ārpakalpojuma grāmatveža atbildība, ja klients nepiekrīt grāmatvedim, kurš norāda, ka darījums apliekams ar nodokli, bet klients atsakās samaksāt nodokļus par konkrēto darījumu? Kā rīkoties grāmatvedim, ja, iesniedzot darba devēja atskaiti Valsts ieņēmumu dienestam, grāmatvedis zina, ka aprēķinātā darba alga nav korekta, jo klients ir licis slēpt patieso informāciju?