Sabiedrība "A" izmaksā sabiedrībai "B", kurai pieder 50% sabiedrības "A" kapitāldaļas, dividendes 200 000 eiro apmērā no peļņas, kas gūta pēc 2017.gada 31.decembra. Savukārt "B" izmaksā dividendes 200 000 eiro apmērā tās dibinātājam, fiziskai personai, Latvijas rezidentam. Kuram un kādi nodokļi ir jāiemaksā valsts budžetā?