Turpinot rakstu sēriju par krājumiem, izskatīsim krājumu uzskaites metodes un krājumu klasificēšanu grāmatvedības kontos.