2023.gada sākumā tika konstatēts, ka par iepriekšējo gadu uzņēmumam ir radusies peļņa, un tika pieņemts lēmums darbiniekiem izmaksāt prēmijas par labu darbu 2022.gadā. Ir izdots rīkojums un uz tā pamata februārī izmaksātas prēmijas. Gada pārskats vēl nav iesniegts. Kura gada izdevumos būtu pareizi norādīt izmaksātās prēmijas un attiecīgi arī valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – 2022. vai 2023.?