2022. gada 1. janvārī spēkā stāsies jaunais Grāmatvedības likums, taču likums un Ministru kabineta noteikumi pārejas periodu uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu pielāgošanai jaunajām normatīvo aktu prasībām neparedz. Līdz ar to grāmatvedības organizācijas dokumentiem jābūt aktualizētiem ar nākamā gada 1. janvāri.