No Apvienotās Karalistes saņēmām pamatlīdzekli 3872 Lielbritānijas sterliņu mārciņu (GBP) apmērā, precei muitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) bāze tiek aprēķināta 4532,10 eiro apmērā un atbilstoši tiek aprēķināts PVN – 951,74 eiro. Kura summa grāmatvedībā jānorāda kā importa preces vērtība – 3872 GBP, konvertējot pēc Eiropas Centrālās bankas kursa un pieskaitot PVN, vai pēc muitas aprēķinātā nodokļa bāzes summa – 4532,10 eiro, pieskaitot PVN? Aprēķinātās bāzes summas atšķiras, līdz ar to arī PVN summas atšķiras. Kā iegrāmatot šo starpību?