Bieži vien uzņēmēji peļņu ik gadu novirza uzņēmuma attīstībai, bet atstāj to bilancē kā nesadalīto peļņu pašu kapitāla sastāvā. Kā rīkoties ar šādu peļņu, ko dalībnieki izlemj ieguldīt uzņēmuma attīstībā, piemēram, pamatlīdzekļu iegādei, citām investīcijām? Kuros gadījumos jāpalielina pamatkapitāls, bet kuros tā vienkārši ir nesadalītā peļņa?

Nedaudz no grāmatvedības pamatiem: bilance sastāv no aktīviem un aktīvu finansējuma avotiem jeb pasīviem. Domājot par pamatlīdzekļu iegādi, prātā nāk bilances pirmais zelta likums – ilgtermiņa ieguldījumi tiek finansēti no pašu kapitāla, jo par pašu kapitālu nav jāmaksā procenti, kā tas ir aizņēmumiem, un pašu kapitāls ir sabiedrības rīcībā neierobežotu laika periodu – līdz sabiedrības likvidācijai.